0894 / 335 - 455

Сигурност и дискретност

Екипът на 24shop се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разпространява предоставена лична информация, освен при поискване от компетентен орган.